Collection: Norr11

Norr11 is een ontwerpbureau dat in 2011 is opgericht met als doel voortdurend ontwerpen te creëren die nieuwsgierigheid opwekken. Ons streven wordt gedreven door de wens om grenzen en barrières tussen tijdperken, ontwerpstromingen, culturen en materialen uit te dagen. Wij geloven in het creëren van stukken met karakter, waarbij vorm, functie en comfort in balans worden gebracht.
Norr11